มวยโลก

5/7/56

เพลงวันมาฆบูชาเพลง : วันมาฆบูชา


"มาฆบูชา วันที่พระบรมศาสดา
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
แก่เหล่าพระอรหันต์ 1,250 องค์
ผู้ทรงอภิญญา ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา
ที่มาประชุมกัน โดยมิได้นัดหมาย
ณ เวฬุวันมหาวิหาร
ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือนสาม"คืนเพ็ญ พระจันทร์ลอยเด่นเจิดจ้า
นบองค์พระศาสดา วันมาฆปุณณมี
น้อมดวงใจ ส่งถึงพระชินสีห์
ล่วงกาลผ่านไปสองพันกว่าปี
โลกนี้ร่มเย็นเรื่อยมา
พระพุทธองค์ได้ทรงประทานโอวาท


เป็นหลักพระศาสน์
แก่เหล่าพระอรหันต์
พันสองร้อยห้าสิบองค์
มุ่งตรงมาพร้อมเพรียงกัน


ณ เวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
ทรงมุ่งดับทุกข์โศก
เข้าสู่นิพพานเป้าหมาย


มาฆบูชา
มหาสมาคมใหญ่
พุทธบริษัทรวมใจ
จุดโคมประทีปถวาย


มาฆบูชา
มหาสมาคมใหญ่
พุทธบริษัทรวมใจ
ปฏิบัติธรรมถวาย


จุดโคมประทีปถวาย
เป็นพุทธบูชา
ปฏิบัติธรรมถวาย
เป็นพุทธบูชา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites