มวยโลก

16/5/54

เพลงคืนเพ็ญวิสาขะ

วันวิสาขบูชา

เพลง : คืนเพ็ญวิสาขะ
ขับร้อง : -เนื้อเพลงคืนเพ็ญวิสาขะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
ใต้เงามหาพฤกษ์โพธิ์ต้นใหญ่
พระโพธิสัตว์ทรงตรัสว่าแม้เลือดในกาย
เหือดแห้งจนหยดสุดท้าย
 ไม่บรรลุธรรม พร้อมพลีชีวัน

เดือนหกบูรณมีคืนเพ็ญ
แสงจันทร์ส่องเห็น
สายน้ำงามตระการ
พระองค์ทรงหยั่ง
ลงสู่กระแสสัมโพธิญาณ
เมื่อยามท้ายราตรีกาล
พร้อมกับตะวันอรุโณทัย

*พระพุทธองค์ทรงอุบัติขึ้นแล้ว
เหมือนดั่งแก้วส่องโลกสว่างไสว
ตรัสทางหลุดพ้น แด่ชนผู้วนเวียนว่าย
ตัณหา กิเลสถูกไข
ด้วยน้ำพระทัย เปี่ยมล้นเมตตา

ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
สามอย่างตรงกัน ในคืนเพ็ญวิสาขะ
น้อมใจแทนต่าง
ดอกธูปเทียนมาเวียนบูชา
แด่องค์พระศาสนดา
สัมมาสัมพุทธผู้ทรงพระคุณ
(พุทธังสรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆังสรณัง คัจฉามิ)

(ซ้ำ*)


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites