มวยโลก

17/5/54

เพลงวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

เพลง :วันวิสาขบูชา
ขับร้อง : -

เนื้อเพลงวันวิสาขบูชา

(ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ โคจรไปในอากาศ สว่างกว่าหมู่ดวงดาว ด้วยกำลังแห่งรัศมี เฉกดังพระชินสีห์ เมื่อทรงอุบัติในโลก รุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งมวล)

วิสาขบูชา...วิสาขบูชา...
วิสาขบูชา...เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
วิสาขบูชา...เป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วิสาขบูชา...
เป็นวันประสูติ
ประสูติวันเพ็ญเดือนหก
วิสาขปุณณมี
จุติจากดุสิตบุรี
ประสูติทรงเดินเจ็ดก้าวทันที
พระมหาบุรุษ ผู้เปี่ยมบารมี
ได้เปล่งอาสภิวาจา

(เรานั้นเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุดในโลก นี่คือชาติสุดท้ายในโลก ภพใหม่ของเรานั้นไม่มี)

วิสาขบูชา...เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
วิสาขบูชา...เป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วิสาขบูชา...
เป็นวันตรัสรู้
เพ็ญวันวิสาขมาส
ทรงตั้งจิตอธิษฐาน
ตราบใดยังไม่บรรลุธรรม
พระสัพพัญญุตญาณ
แม้เลือดและเนื้อในกาย
เหือดแห้งหายไป จะไม่ลุกจากบัลลังค์

(มัชฌมาปฏิปทา ท่านทำใจหยุดนิ่ง ดำดิ่งสู่กลางของกลาง ได้ตรัสรูธรรม เป็นพระสัมมามัมพุทธเจ้า)

วิสาขบูชา...เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
วิสาขบูชา...เป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วิสาขบูชา...
เป็นวันปรินิพพาน
ดวงจันทร์นำความสว่าง
เจิดจ้าในท้องนภา
องค์พระศาสดา
ส่องธรรม สว่างกลางใจ
ก่อนจะปรินิพพาน
ท่านทรงประทานปัจฉิมโอวาท

(สังขารของเราไม่เที่ยง เสื่อมสิ้นเป็นธรรมดา พวกเธออย่าได้ประมาท รีบหาที่พึ่งแก่ตน)

วิสาขบูชา...เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
วิสาขบูชา...เป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วิสาขบูชา...เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
วิสาขบูชา...เป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วันประสูตร
วันตรัสรู้
วันปรินิพพาน0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites